Kontaktuje nás na:

e-mail: obchod@led-svet.sk

tel. č.: 0915 470 162 a 0949 864 765

 

 

 

Kontakty
Kontaktné informácie

 

Prevádzkovateľ internetovej stránky:

 

NOBA Company s.r.o.

Dopravná 168/2

955 01  Topoľčany

IČO: 50 151 525

Obchodný register: Nitra 40110/N

DIČ: 2120191128

IČ DPH: SK2120191128

Bankové spojenie: SK73 0200 0000 0036 2714 4853

 

 

Kontaktujte nás na:

e-mail: obchod@led-svet.sk

tel. č.: 0915 470 162 a 0949 864 765